Organisatie

Doelomschrijving
Het uitoefenen van het beroep van accountant-administratieconsulent,
waaronder mede is begrepen:
• het verzorgen van financiële en loonadministraties
• verzorgen van omzetbelastingaangiften
• verzorgen van loonbelastingaangiften
• verzorgen van begrotingen
• verzorgen van tussentijdse rapportages
• samenstellen van jaarrekeningen
• verzorgen van kamer van koophandelpublicaties
• verzorgen van fiscale aangiften
• bedrijfseconomische en fiscale adviezen
• bedrijfsbegeleiding

Doelgroep
Organisaties tot maximaal 200 medewerkers.

Beroepsgroep
Lid van de NBA

Inschakeling van overige beroepsuitoefenaren
• Louwers & Partners, fiscale advisering
Auxilium Adviesgroep voor kantoorondersteuning o.a. advies en juridisch [Bij Auxilium werken vakspecialisten op het gebied van accountancy, belasting, financiele planning, estate planning, personeel & organisatie, salarisverwerking en juridische dienstverlening]
• Pay-check, loonadministraties

Aanwezige disciplines
• Accountant
• Fiscalist
• Assistent-accountants
• Secretaresse

Tarieven per uur
Vanaf € 52 tot € 145 per uur afhankelijk van noodzakelijk deskundigheidsniveau.

© 2008 Van Os & Partners | design: komplot.com