Patrick van Os

Curriculum Vitae


Persoonlijke gegevens

Naam: Patrick van Os
Adres: p/a Jan Tinbergenstraat 23
Postcode en woonplaats: 2811 DZ te Reeuwijk
Geboren 21 december 1968
Burgelijke staat: gehuwd
Telefoon: 0172-611478
Mobiele telefoon 06-22931399
Mail adres patrick@vanosadviseurs.nl


Persoonlijke eigenschappen:

- Individuele professionaliteit
- Persoonlijke dienstverlening
- Specifieke vakkennis en een brede interesse in andere vakgebieden
- Meerwaarde leveren die gewenst is
- Kwaliteitsbewust (binnen economische grenzen)
- Flexibiliteit
- Creatief & innovatief

 

Lange termijn doelstelling

Het (mede)opzetten van een hoogwaardig adviesbureau waarin meerdere vakdisciplines vertegenwoordigd zijn. De doelstellingen van de cliënt staan hierbij voorop en het contact met de cliënt dient persoonlijk gericht te zijn. Aangezien bij de meeste accountants- en belastingadvieskantoren de jaarrekening min of meer een eindproduct is, wordt de cliënt tekort gedaan om zijn onderneming (economisch) aan te sturen. Mijn visie is dat er tussen het cijfermateriaal –zoals een tussentijdse rapportage of een jaarrekening- en de middelen die een ondernemer wenst om zijn onderneming aan te sturen, een leemte aanwezig is. Deze leemte zal ik trachten te overbruggen zodat de cliënt zijn (historisch) cijfermateriaal vertaald krijgt naar tools om de organisatie te beheersen en waar nodig bij te sturen.


Opleiding

- Middelbaar onderwijs MEAO
- Hoger beroepsonderwijs SPD
- AA – met certificerende bevoegdheid (1996)
- AA – Controller (juni 2000)


Werkervaring voor cliënten

- Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
- Verzorgen van fiscale aangiften (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting etc.)
- Opzetten administratieve organisatie
- Opzetten en verzorgen van managementrapportages
- Verzorgen van financieringsaanvragen
- Begeleiden aan- en verkoop ondernemingen

© 2008 Van Os & Partners | design: komplot.com