Actueel

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks (16-08-2018)
Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de op het terrein aanwezige opslagtanks roerende of
lees verder

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding (16-08-2018)
Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis die partijen aan het beding toekennen en wat zij ten aanzien
lees verder

Bewijs van beperkt privégebruik auto (16-08-2018)
Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor priv├ędoeleinden ter beschikking is gesteld. Dat betekent dat er een
lees verder

Naheffing parkeerbelasting (09-08-2018)
In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol speelt en dat principes geld kosten. De naheffingsaanslag betrof een
lees verder

Geen werk, geen loon (09-08-2018)
De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een van deze uitzonderingen is dat de werknemer recht op loon heeft als hij
lees verder

Aanvragen subsidie praktijkleren (09-08-2018)
De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor
lees verder

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag (02-08-2018)
In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering op deze regel is een ontslag op staande voet.
lees verder

Subsidie duurzame energie zorginstellingen (02-08-2018)
Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele
lees verder

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw (02-08-2018)
Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op de waarde van een bedrijfsgebouw. Afschrijving in een
lees verder

Geen aftrek voorbelasting business seats (27-07-2018)
Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening hebben gebracht. Niet alle in rekening gebrachte omzetbelasting
lees verder

© 2008 Van Os & Partners | design: komplot.com