Actueel

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Oplopende schuld dga (13-02-2019)
Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de
lees verder

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap (13-02-2019)
De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in
lees verder

Discriminatie sollicitante (13-02-2019)
De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij
lees verder

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg (13-02-2019)
Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief
lees verder

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd (07-02-2019)
De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende
lees verder

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020 (07-02-2019)
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge btw-tarief, terwijl voor gedrukte boeken, kranten en
lees verder

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7% (07-02-2019)
Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere
lees verder

Overgangsrecht Brexit aangekondigd (07-02-2019)
Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU gesloten akkoord door het Britse Lagerhuis moet rekening worden gehouden met een no-deal
lees verder

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting (31-01-2019)
De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere prestaties worden gebruikt, komt slechts gedeeltelijk in aanmerking voor aftrek als
lees verder

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte (31-01-2019)
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om de knelpunten rondom
lees verder

© 2008 Van Os & Partners | design: komplot.com