Home

Van Os & Partners accountants en belastingadviseurs is een kleinschalig professioneel accountants-
en belastingadviesbureau gericht op het leveren van diensten aan ondernemingen. Gezien
onze kleinschaligheid hebben wij de eerste lijnskennis in huis en kunnen we voor complexere
zaken gebruik maken van specialisten. Zodra er bijvoorbeeld contracten gemaakt moeten worden,
zullen wij dat laten verzorgen door een externe jurist op desbetreffend deskundig terrein.

De diensten zijn onder andere het verzorgen van jaarrekeningen, fiscale aangiften maar ook zaken
als aan- en verkoopbegeleiding van ondernemingen, verzorgen van begrotingen, het mede opstellen
van ondernemingsplannen met eventueel daaraan gekoppeld een financieringsaanvraag bij
bankiers, het leveren van managementinformatie etc.. Verder zijn wij adviseur voor onze clienten
op een breed financieel werkterrein.

Onze toegevoegde waarde is het op concrete wijze begeleiden
en adviseren van ondernemers.


Bezoekadres
Jan Tinbergenstraat 23, 2811 DZ Reeuwijk

Correspondentieadres
Postbus 25, 2810 AA Reeuwijk

Communicatiemiddelen
Telefoon: 0182 - 39 17 43
Fax: 0182 - 39 17 44
E-mail: info@vanosadviseurs.nl


Actualiteiten


Inhouding dividendbelasting (23-03-2017)
De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een dividenduitkering vast te ... lees verder


Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken (23-03-2017)
In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit ... lees verder


Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte (16-03-2017)
De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen van een ... lees verder


© 2008 Van Os & Partners | design: komplot.com