Home

Van Os & Partners accountants en belastingadviseurs is een kleinschalig professioneel accountants-
en belastingadviesbureau gericht op het leveren van diensten aan ondernemingen. Gezien
onze kleinschaligheid hebben wij de eerste lijnskennis in huis en kunnen we voor complexere
zaken gebruik maken van specialisten. Zodra er bijvoorbeeld contracten gemaakt moeten worden,
zullen wij dat laten verzorgen door een externe jurist op desbetreffend deskundig terrein.

De diensten zijn onder andere het verzorgen van jaarrekeningen, fiscale aangiften maar ook zaken
als aan- en verkoopbegeleiding van ondernemingen, verzorgen van begrotingen, het mede opstellen
van ondernemingsplannen met eventueel daaraan gekoppeld een financieringsaanvraag bij
bankiers, het leveren van managementinformatie etc.. Verder zijn wij adviseur voor onze clienten
op een breed financieel werkterrein.

Onze toegevoegde waarde is het op concrete wijze begeleiden
en adviseren van ondernemers.


Bezoekadres
Jan Tinbergenstraat 23, 2811 DZ Reeuwijk

Correspondentieadres
Postbus 25, 2810 AA Reeuwijk

Communicatiemiddelen
Telefoon: 0182 - 39 17 43
Fax: 0182 - 39 17 44
E-mail: info@vanosadviseurs.nl


Actualiteiten


WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks (16-08-2018)
Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en ... lees verder


Geen ruime uitleg van concurrentiebeding (16-08-2018)
Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de ... lees verder


Bewijs van beperkt privégebruik auto (16-08-2018)
Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de auto ook ... lees verder


© 2008 Van Os & Partners | design: komplot.com