Home

Van Os & Partners accountants en belastingadviseurs is een kleinschalig professioneel accountants-
en belastingadviesbureau gericht op het leveren van diensten aan ondernemingen. Gezien
onze kleinschaligheid hebben wij de eerste lijnskennis in huis en kunnen we voor complexere
zaken gebruik maken van specialisten. Zodra er bijvoorbeeld contracten gemaakt moeten worden,
zullen wij dat laten verzorgen door een externe jurist op desbetreffend deskundig terrein.

De diensten zijn onder andere het verzorgen van jaarrekeningen, fiscale aangiften maar ook zaken
als aan- en verkoopbegeleiding van ondernemingen, verzorgen van begrotingen, het mede opstellen
van ondernemingsplannen met eventueel daaraan gekoppeld een financieringsaanvraag bij
bankiers, het leveren van managementinformatie etc.. Verder zijn wij adviseur voor onze clienten
op een breed financieel werkterrein.

Onze toegevoegde waarde is het op concrete wijze begeleiden
en adviseren van ondernemers.


Bezoekadres
Jan Tinbergenstraat 23, 2811 DZ Reeuwijk

Correspondentieadres
Postbus 25, 2810 AA Reeuwijk

Communicatiemiddelen
Telefoon: 0182 - 39 17 43
Fax: 0182 - 39 17 44
E-mail: info@vanosadviseurs.nl


Actualiteiten


Oplopende schuld dga (13-02-2019)
Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt ... lees verder


80-jarige niet te oud voor ondernemerschap (13-02-2019)
De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan ... lees verder


Discriminatie sollicitante (13-02-2019)
De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en ... lees verder


© 2008 Van Os & Partners | design: komplot.com