Home

Van Os & Partners accountants en belastingadviseurs is een kleinschalig professioneel accountants-
en belastingadviesbureau gericht op het leveren van diensten aan ondernemingen. Gezien
onze kleinschaligheid hebben wij de eerste lijnskennis in huis en kunnen we voor complexere
zaken gebruik maken van specialisten. Zodra er bijvoorbeeld contracten gemaakt moeten worden,
zullen wij dat laten verzorgen door een externe jurist op desbetreffend deskundig terrein.

De diensten zijn onder andere het verzorgen van jaarrekeningen, fiscale aangiften maar ook zaken
als aan- en verkoopbegeleiding van ondernemingen, verzorgen van begrotingen, het mede opstellen
van ondernemingsplannen met eventueel daaraan gekoppeld een financieringsaanvraag bij
bankiers, het leveren van managementinformatie etc.. Verder zijn wij adviseur voor onze clienten
op een breed financieel werkterrein.

Onze toegevoegde waarde is het op concrete wijze begeleiden
en adviseren van ondernemers.


Bezoekadres
Jan Tinbergenstraat 23, 2811 DZ Reeuwijk

Correspondentieadres
Postbus 25, 2810 AA Reeuwijk

Communicatiemiddelen
Telefoon: 0182 - 39 17 43
Fax: 0182 - 39 17 44
E-mail: info@vanosadviseurs.nl


Actualiteiten


Kamerbrief positie bedrijfsarts (19-04-2018)
De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal ... lees verder


Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken (19-04-2018)
De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak met ... lees verder


Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland (19-04-2018)
De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de waarde van de woning ... lees verder


© 2008 Van Os & Partners | design: komplot.com